in English
 FIKE EPC från Fagerberg

FIKE EPC

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

FIKE Systemets hörnsten är styrenheten för explosionsskydd, Explosion Protection Controller (EPC). Tre färgade LED-lampor ger omedelbar visuell indikation för systemets status.  EPC är en modul som levereras i ett EPACO kabinett för montage i närheten av applikationen som ska skyddas. Montering på DIN-skenor ger flexibilitet när man ska välja inbyggnad i kabinetten. EPC är en adresserbar panel som har förmåga att lagra processhistoria för förbättrad systemdiagnos. Detektorer som känner av explosionen programmeras i EPCn. Tryckvarning, tröskeldetektering och detektering av stigningshastighet är några av de parametrar som ställs in.

En applikation som ska skyddas kan behöva en eller flera EPC som kombineras för att uppfylla säkerhetskraven.

Strömmatning till EPC sker från den andra nyckelkomponenten i EPACO systemet, så som strömmatningsenheten Power Supply Unit (PSU).

EPC modulen levereras separat som reservdel enbart. Vid skydd av en applikation levereras den i kombination med övrigt FIKE utrustning.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss