in English
 FIKE Ele-Quench från Fagerberg

FIKE Ele-Quench

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

EleQuench flamskydd är avsedd att användas i kombination med EleGuard explosionspanel vid behov. När elevatorer måste placeras inomhus förhindrar EleQuench utsläpp av låga och produkt vid dammexplosion. Lösningen minskad risk för personal och utrustningsskada. Tillvägagången för att släcka flamman är de samma som FlamQuench II och FlamQuench II SQ.

Kontakta oss för rekommendationer om storlek och placering på huvuddelen.

Det innovativa tillvägagångssätt för flamlös avlastning ger det skydd du kan lita på .

  • Flamma hålls innanför.
  • Icke förbränt damm hölls innanför.
  • Initialt billigare lösning för inomhus skydd.
  • Enkel, snabb fältrenovering/återställning vid eventuell explosion.
  • ATEX -certifierad / NFPA 68 och 61 -kompatibel.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Mer information om
Svävkroppsmätare

Kontakta vår offertingenjör Ricardo Capitao så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss