in English

FIKE CV,CV-CF,CV-S

Basutförande för damm-och gasexplosioner.

  • Certifierad avlastningseffektivitet
  • Fragmentfri öppning
  • Underhållsfri
  • Uppfyller ATEX / EN 14797 / NFPA 68
 FIKE CV,CV-CF,CV-S från Fagerberg
Produktspecialist
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck
Nijaz Basic TEL. 031-69 37 64
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Fråga oss!