in English
Ge ett bidrag du med!

21

Nov
2016

Ge ett bidrag du med!

Nyheter

Varje år drabbas cirka 300 familjer i Sverige av det ofattbara; ett barn får en cancerdiagnos. Barncancerfonden arbetar för att underlätta livet för de här familjerna.

Barncancerfondens främsta uppgift är att finansiera forskning och utbildning inom barncancerområdet. Men de ser även till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. För att kunna göra detta behövs vi, det vill säga du och jag.

Vi på Fagerberg väljer att stödja detta genom att varje år skänka pengar till barncancerfonden. Gör det ni också, så att barncancerfonden kan fortsätta sitt oerhört viktiga arbete.