in English
Första leveransen av högtrycksarmatur till SCA Östrand

13

Sep
2017

Första leveransen av högtrycksarmatur till SCA Östrand

Nyheter

Vi har fått förtroendet att leverera armatur till SCA Östrands projekt Helos utanför Sundsvall. Leveranserna kommer ett ske löpande under 2017-2018 och består till största delen av smidda kägel- och kilslidsventiler från Persta.