in English

27-28

Nov
2019

Brandfarlig vara 2019

Event

För att citera arrangörerna själva; ”Brandfarlig vara 2019 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera.” Konferensen vänder sig till de som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm inom industri, myndigheter eller räddningstjänst. Och det passar ju in på oss! Så vi kommer att vara där och presentera vårt sortiment inom tryckavsäkring och explosionsskydd från Fike.

Våra främsta experter inom området kommer att vara där, hoppas du också ska dit!

Läs mer på brandfarligvara.se