in English

27-28

Nov
2018

Brandfarlig vara 2018

Event

Nu är det åter igen dags för Brandfarlig vara i Malmö börshus. Där kan du träffa vårt FIKE-team som kan allt som är värt att veta, och lite till, om tryckavsäkring och explosionsskydd.

Brandfarlig vara 2018 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera. Hanteringen av brandfarlig vara och brandfarlig gas ökar i vårt samhälle samtidigt som regelverken ställer högre krav på företagen. 

För mer information klicka här!