in English

FIKE RC8

Relämodulen (RC8) är en DIN-skenmonterad, helt programmerbar modul som innehåller åtta reläer. Varje relä har en grön lysdiod som visar reläets status. Reläerna ger information till användaren vad statusen är på olika FIKE-enheter eller andra åtgärder som är av betydelse och viktigt att larma för. De tär utgångssignaler ut mot användaren utöver de två standard signaler som kommer från en EPC modul.

Strömmatning till RC8 modulen sker från den andra nyckelkomponenten i EPACO systemet, så som strömmatningsenheten Power Supply Unit (PSU).

RC8 modulen levereras enbart separat som reservdel. Vid skydd av en applikation levereras den i kombination med övrigt FIKE-utrustning.

 FIKE RC8 från Fagerberg
TEKNISK INFO / DOKUMENTATION
  • Manualer EN(pdf) SE(pdf)
  • Produktblad EN(pdf) SE(pdf)
Produktspecialist
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck
Nijaz Basic TEL. 031-69 37 64
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Fråga oss!